Иванчевски Правописъ

Иванчевски Правописъ

Иванчевски правописъ е името, давано понѣкога на първия официаленъ български правописъ, въведенъ съ наредба на министъра на народното просвѣщение Тодоръ Иванчовъ прѣзъ 1899.
Той се явява поправка на Дриновския правописъ и остава въ сила до въвеждането на Омарчевския правописъ прѣзъ 1921.
Иванчевскиятъ правописъ се характеризира съ:

© 2009 IVANCHEVSKI.GRAZHDANI.EU