Иванчевски Правописъ

Словникъ Български

Словникъ Български е речникъ на българския езикъ, съдържащъ слова и тѣхнитѣ форми споредъ изискванията на иванчевския правописъ.
Подъ формата на инструментъ за провѣрка на правописа, базиранъ на hunspell, Словникъ Български е наличенъ за следнитѣ продукти:

© 2009 IVANCHEVSKI.GRAZHDANI.EU